Senioři celého regionu mají velký zájem vzdělávat se, něco se dozvědět a svůj čas věnovat své seberealizaci. Univerzita třetího věku na ISŠTE SOkolov jim přináší vedle aspektu vzdělávacího i efekt společenský a diskusní. Některé programy nabízejí i exkurze, které výuku obohacují.


Že je tato činnost užitečná a mezi důchodci oblíbená, dokazují jejich vlastní zkušenosti a pocity. „Naučila jsem se nebát něco v počítači dělat a jsem ráda, že jsem tento kurs absolvovala,“ sdělila Marta Kovacsiková. Další s ní souhlasí. „Protože jsem již dříve narozený a chtěl jsem být in a jít s dobou, pořídil jsem si počítač. Díky kurzu mě práce s ním začala bavit,“ řekl Václav Bernard.


„V akademickém roce 2011/2012 bylo seniorům nabídnuto pokračování studia dvouletého programu Historie Sokolovska, kurzy Práce s počítačem a nově byl otevřen dvouletý program Astronomie,“ upřesnil ředitel Integrované školy Pavel Janus.