Teď opět ožívají díky sousednímu Ústeckému kraji, kde hnutí Spojenci pro kraj nové CHKO prosazují jako program.

Návrh se primárně zaměřuje na Ústecký kraj, je ale možné, že promluví i do Karlovarského kraje. „Samozřejmě nemáme kompetence ani se nechceme vměšovat do rozhodování jiného kraje. Ale za sebe si myslím, že by to bylo pro něj přínosné a určitě uvítáme, pokud by se k té snaze přidal. Příroda hranice nerespektuje,“ říká Karolína Žákovská, krajská zastupitelka a akademička, která se věnuje enviromentálnímu právu. CHKO vyhlašuje vláda, jako poradní orgán má k sobě Agenturu ochrany přírody a krajiny. Ta také tvoří podklady návrhu a specifikuje území,kam by případná CHKO mohla zasahovat.

Proti vyhlášení CHKO i v Karlovarském kraji by nemusela mít agentura námitek. Území hodnotí dlouhodobě jako vhodné pro vyhlášení CHKO. Opírá se přitom i o mapování pro účely soustavy Natura 2000. V roce 2007 skončilo se závěrem, že Krušné hory jsou ekologicky hodnotné po celé své délce a celé jejich území je vhodné pro ochranu na úrovni CHKO. " „V Krušných horách najdete rozsáhlé bukové lesy, smrčiny, náhorní plošinu s pestrými loukami. Zdejší rašeliniště, které u nás patří k těm neohroženějším místům, zaujímají více než 5 500 hektarů a řadí tak Krušné hory na druhé místo za Šumavu,“ přibližuje přírodní unikátnost Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Plány na vyhlášení CHKO směrem od politiků poprvé. V roce 2006 zvažovalo žádost podat přímo tehdejší hejtmanství Karlovarského kraje, byť nakonec zůstalo jen u koncepce. Ekologové tehdy zajásali, méně nadšené už byly obce a města, v jejichž katastru by se CHKO dotklo. Podle starostů by chráněné území mohlo komplikovat plány na rozvoj obcí. Že se situace nijak nezměnila potvrzuje dnes i starosta Jáchymova Bronislav Grulich. „Obávám se, že případné CHKO by nám mohlo zkomplikovat investiční záměry, které máme na Klínovci,“ myslí si. Byť připouští, že by CHKO mohlo přilákat do oblasti turisty. To se stalo i poté, co byla v roce 2019 Hornická krajina Jáchymov zařazena na seznam UNESCO.

Obě misky vah zvažují i Spojenci pro kraj. „Chráněnou krajinou oblast vnímáme nástroj před nekontrolovatelným územním rozvojem,“ vysvětluje Karolína Žákovská. Zároveň by CHKO mohlo pomoci udržet turismus, což oba kraje také potřebují,“ myslí si.  Poznamenává také, že přísnější ochrana ještě neznamená, že by nové stavby na území nemohly vznikat. „CHKO nevylučuje člověka z užívání přírody,“ říká. Ze čtyř zón ochrany je možné ve třech stavět. „Existují ale pravidla co stavět lze, jak velké mají být budovy, jakou mají mít podobu,“ dodává krajská zastupitelka.

CHKO na Doupově brání vojáci
Státní program ochrany přírody a krajiny předpokládá možnost vyhlásit CHKO na území 634,6 km2 Doupovských hor. Podle AOPK tomu ale zatím brání existence stále využívaného vojenského prostoru.