I letos zamířily na pouť do Chlumu Svaté Maří tisíce lidí. Řada z nich se zúčastnila slavnostních mší v místním kostele. Další si vychutnávali zábavný program na chlumském náměstí.