CHLUM SVATÉ MAŘÍ - V bývalé škole v Chlumu Svaté Maří vybuduje firma AB–AKCIMA informační centrum s kavárnou a veřejnosti přístupným internetem. V objektu bude navíc i restaurace a ubytovací prostory.


„Veškeré aktivity společnosti, které mají podpořit tento záměr, jsou teprve ve fázi rozpracování. Rozvíjíme aktivity, které jsou cíleny na propagaci obce, regionu i Karlovarského kraje,“ uvedla jednatelka firmy AB–AKCIMA Olga Písecká. Podle ní jsou investiční akce, které bude společnost v obci realizovat, obecně zaměřeny na podporu cestovního ruchu v regionu a na využití, které z historického i kulturního hlediska nabízí místní poutní kostel.
Ve spolupráci s obcí připravila firma už loni dva projekty, které jsou spolufinancovány z finančních prostředků Evropské unie, z dispozičního fondu Interreg IIIA ČR–Bavorsko. „Jedná se o vydání publikace o Chlumu Svaté Maří v německém jazyce a dvojjazyčné informační tabule. Tyto projekty se realizují letos,“ poznamenala jednatelka.


Společnost AB–AKCIMA dále připravuje ve spolupráci s velmistrem Řádu křižovníků, červenou hvězdou a občanským sdružením Chlumská perspektiva projekty, které mají pomoci zrekonstruovat objekt kláštera v obci. „Další připravované podpory budou podporovat kulturu i společenské aktivity,“ uvedla Písecká. Cílená přeshraniční propagace podle ní více seznámí s tímto významným místem zahraniční turisty. Společnost AB–AKCIMA navázala také spolupráci se dvěma sdruženími v Německu, které tyto činnosti podporují. „Investiční akce jsou zaměřeny na posílení infrastruktury pro cestovní ruch s cílem prodloužit dobu návštěvy turistů v obci,“ doplnila Písecká.