Celkové náklady na cyklostezku, dlouhou zhruba necelých 1 200 metrů, přesáhly 14 milionů korun. Její stavba začala loni na jaře a skončila v těchto dnech.

Trasa stezky je svedena z páteřní cyklostezky Ohře, pokračuje za gymnázium a podél silnice kolem technických služeb směrem do Dolního Rychnova. Kromě několika úseků je stezka dva až dva a půl metru široká.

V blízkosti kruhové křižovatky je navržena jako dělená. Je tam pás pro chodceo šířce 2,5 metru a pás pro cyklisty o šířce 3 až 3,5 metru. Součástí projektu je i trvalé dopravní značení v rámci celé stezky. V blízkosti areálu gymnáziaa u areálu SOTES Sokolov budou umístěna stání pro kola. „Zhruba v polovině trasy u staré elektrárny zasahuje do stezky betonový pilíř, který je výrazně označen. Na jeho odstranění se pracuje. Nezvykle se kroutí za klášterní zdí kvůli tomu, aby se vyhnula pozemku, kde v budoucnu vznikne parkoviště,“ vysvětlil některé nezvyklé prvky stezky mluvčí radnice Vladimír Meluzín. „Stezka spojila Sokolov s Dolním Rychnovem a nahradila současnou komunikaci pro pěší, která byla v nevyhovujícím stavu,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka. Investorem bylo město Sokolov a finančně na ni přispěla Evropská unie. Konkrétně to byl Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V současné době v Sokolově pokračuje ještě stavba další víceúčelové stezky pro pěší a cyklisty. Je městská, mezi volnočasovým areálem Bohemia a Starou Ovčárnou. Bude dlouhá zhruba dva a půl kilometru a propojí dva zmíněné areály. Dokončena by měla být ještě letos.

„Cyklostezky umožní lidem dojíždět bezpečně na kolech do práce, mladým do škol anebo za jinými službami, takže jsem pro,“ říká jeden z oslovených cyklistů Karel Mlejnský. Dodává, že propojí dvě důležité části města Sokolova, které v tuto chvíli postrádají jakékoliv přímé napojení, vyjma silnic pro auta. Cyklostezka povede k chemickým závodům ulicemi Tovární, Mičurinova, podél zahrad do Těšovic, překříží ulici K. H. Borovského a dále M. Majerovéa Švabinského. Poté přes Lobezský potok na Starou Ovčárnu. Obě zmíněné stezky vyjdou na bezmála 32 milionů korun.