Do zvelebení města chce investovat chodovská radnice. Část úprav naplánovala na letošní rok, další pak připravuje na příští období. Co všechno udělá, však mimo jiné závisí na schopnosti získat případné dotace. Některé akce jsou už ale nachystané, a město je tak zaplatí ze svého rozpočtu.
„Částka 175 tisíc korun půjde na údržbu veřejné zeleně na hřbitově. Zde se provedla rozsáhlá inventarizace a zjistilo se, že práce, o kterých se uvažovalo ve schváleném rozpočtu, budou daleko větší. Pro zajímavost, bude se tu prořezávat 166 dřevin a zhruba 9 kusů se bude kácet,“ informovala tajemnice Městského úřadu v Chodově Marcela Kubicová.

„Další rozpočtová změna je ve výši 600 tisíc korun. Jedná se o zkulturnění sídliště kolem ulic Boženy Němcové, Příční, Říjnová, 1. máje a Vítězná, kde se vymění obrubníky a podél nich se doplní živice. To samozřejmě zahrnuje také úpravu zeleně,“ pokračovala tajemnice.

Balík 800 tisíc korun dá Chodov i na zpracování projektových dokumentací. „Je to příprava pro další eventuální žádosti o dotace z evropských fondů, nebo abychom měli pro příští rok nachystané projekty a mohli je spustit. V Tovární ulici se nám jedná o nová parkovací místa a chodníky, v Bezručově ulici jsou to zase komunikace,“ doplnila Kubicová. Město počítá i s vybudováním chodníku z Chodova do Mírové. Úpravy se plánují i v ulicích Revoluční a Poděbradova.
„To budou zatím projektové dokumentace a podle toho, jestli budeme mít zdroje pro příští rok, anebo získáme dotace, se to spustí. Letos ale rozhodně ne,“ konstatovala tajemnice.