Vzniknout má místo neprostupného lesíka mezi panelovými domy a polem na Starou Chodovskou. Příprava stavby je zase o krok blíže. Chodovští radní v těchto dnech odsouhlasili žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která má s financováním akce pomoci.

"Parkování je téma, které se neřeší poprvé, a určitě také ne naposledy. V posledních letech se stalo parkování doslova noční můrou pro velkou část obyvatel našeho města," potvrdil starosta Chodova Patrik Pizinger. Když Chodov prováděl velké dotazníkové šetření v rámci tvorby nového strategického plánu, tak parkování jako největší problém Chodova označilo 62 procent obyvatel. Parkování tak podle starosty vyhrálo mezi všemi tématy. Statistiky ukazují, že v loňském roce bylo v Chodově registrováno přes osm tisíc vozidel. To je prý zhruba třikrát tolik než před pětadvaceti lety.

"Zatímco počet aut v ulicích každý rok roste, Chodov se od té doby nezvětšil a zvětšovat se už ani nemá kam. Parkovací místa se tak posledních pětadvacet let postupně rozšiřují na volné plochy ve městě a kus po kuse ubírají městskou zeleň," řekl Pizinger. Každý rok se město snaží najít další místa, kam se ještě nová parkoviště mohou vejít. Většinou je to v rámci oprav současných silnic a parkovacích ploch. Nejinak tomu bude i v tomto případě.

Velké parkoviště bude zohledňovat snahu o zadržení dešťové vody v krajině, proto by se nemělo jednat o celkové vyasfaltování plochy, nýbrž měla by být použita kombinace zámkové a zatravňovací dlažby.

„Máme přislíbenou dotaci ve výši 30 procent, což činní zhruba pět milionů korun,“ upřesnil místostarosta Chodova Luděk Soukup s tím, že celkové náklady na výstavbu jsou přibližně 15 milionů.

Parkoviště, které značně uleví zmíněné lokalitě, město plánuje dlouhodobě. Například se měnily některé podmínky dotace, takže jsme se museli přizpůsobit,“ sdělil místostarosta jeden z důvodů, proč stavba nejde tak rychle, jak se původně předpokládalo.

Nové parkoviště nabídne 120 míst pro automobily, ustoupit mu ale bude muset malý lesík. Město však ujišťuje, že o zeleň lidé nepřijdou, projekt totiž počítá se zcela novou výsadbou. Parkoviště by mohlo začít sloužit podle současných odhadů v průběhu roku 2025.