Strategický plán rozvoje města zmapuje jeho potřeby až do roku 2020. Na to, co by lidé chtěli ve městě změnit, se jeho vedení plánuje na jaře zeptat i v anketě.

„Strategický plán by měl určit rozvojové a investiční priority. Stanovit, jakým směrem se bude město rozvíjet a do čeho investovat," uvedl starosta města Patrik Pizinger. Na tvorbě rozvojového plánu se mohou podílet také obyvatelé Chodova. Součástí přípravy bude totiž i velká dotazníková akce. „Lidé dostanou do schránek dotazník, kde se mohou vyjádřit k životu ve městě, k prioritám i rozvoji. Odpovědi pak zapracujeme do dokumentu," poznamenal starosta. Anketa je naplánovaná na květen letošního roku.

Strategický plán je důležitý i pro případné žádosti o dotace. Cíle obsažené v tomto dokumentu jsou lépe hodnoceny," doplnil Pizinger. Plán má být hotový letos v říjnu, s jeho vypracováním pomůže pracovní komise.