Celkové příjmy v pololetí dosáhly bezmála 149 milionů korun, což je 57% celkového objemu upraveného rozpočtu. Na straně výdajů pak město mělo 91 milionů korun. „To představuje 35% z celkového objemu upraveného rozpočtu. V těchto číslech nejsou zahrnuty platby za práce provedené v létě, jako je například zateplení dvou škol a radnice,“ doplnila tajemnice chodovské radnice Marcela Kubicová. Pro letošní rok má Chodov schválený rozpočet ve výši zhruba 246 milionů korun.

Město se v těchto dnech za výsledky svého hospodaření dočkalo výborného hodnocení od ratingové agentury, když získalo certifikát se stupněm B, což znamená, že ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu.