Z města je koncem uplynulého týdne odvezli akademičtí malíři Milan Kadavý a Jiří Matějíček, kteří se budou na restaurátorských pracích podílet. Informoval o tom mluvčí Chodova Martin Polák

„Obrazy by se měly, pokud se po jejich podrobném průzkumu neobjeví něco nečekaného, do našeho kostela vrátit do konce letošního července," poznamenala vedoucí odboru školství a kultury Ivana Sarkányová.

Počátkem loňského roku Ministerstvo kultury prohlásilo chodovskou křížovou cestu za kulturní památku. Městu se tak otevřely možnosti na získání dotačních peněz, které by pomohly obrazy zachránit. Náklady na opravu jednoho plátna a rámu se pohybují kolem 100 tisíc korun.

Kolekce obrazů namalovaná pro chodovský kostel svatého Vavřince se sestává ze čtrnácti rozměrných pláten (výška dva metry a šířka metr a půl) a původně ji vytvořil neznámý, pravděpodobně regionální amatérský umělec v roce 1789. Dílo ukazuje utrpení Ježíše Krista při jeho poslední cestě na Golgotu, kde byl ukřižován.
„V polovině 19. století byla některá plátna nahrazena novějšími, jejichž zhotovení se ujali významní regionální malíři, mezi jinými třeba majitel chodovské porcelánky Johann Hüttner nebo hornoslavkovský rodák a pozdější uznávaný pražský portrétista Anton Hölperl," upřesnil chodovský historik Miloš Bělohlávek.

„Jako celek je chodovská křížová cesta velmi cenným souborem a unikátním příkladem práce regionálních malířů 18. a 19. století. Je mimo jiné vzácná svými rozměry a svým stářím, jedná se o jednu z nejstarších křížových cest v našem regionu," doplnil historik. „Obrazy jsou zatím uložené na veřejnosti nepřístupném místě," uzavřel mluvčí Polák.