Chodov totiž připravuje revitalizaci onoho sídliště tvořeného ulicemi Husova, Jiráskova, Čapkova a 9. května. Ta má řešit tamní zpevněné plochy, parkoviště, chodníky, odpočívadla, zeleň, mobiliář, dětská hřiště a místa pro kontejnery. „Výsledkem projektu by mělo být zlepšení životních podmínek kolem sídliště nejen pro jeho dospělé obyvatele, ale především pro děti. Anketou chceme zjistit potřeby a tužby tamních obyvatel, a proto jsme ji vyhlásili," řekl mluvčí Chodova Martin Polák s tím, že připomínky budou zapracovány do projektu revitalizace a konzultovány na veřejném zasedání, jehož termín radnice teprve oznámí. „Anketní lístky město předá předsedům SVJ a jsou k dispozici i v podatelně městského úřadu nebo lze anketu vyplnit také elektronicky na www.mojeanketa.cz/pruzkum/245703985/. Anketa potrvá do 10. ledna.