„Zateplení objektu, včetně instalace klimatizace, která v budově dosud není, je naplánováno výhledově. To znamená, že na prvním místě, jak jsme již deklarovali, jsou školy a školky," uvedl místostarosta Chodova Luděk Soukup s tím, že dokument s potřebnou administrativou by měli projektanti dokončit nejpozději letos v říjnu.

Celkové náklady podle místostarosty upřesní až zmíněná dokumentace.

Absence klimatizace v budově se citelně projevila při loňských tropických teplotách, kdy především v podkroví úřadu bylo nesnesitelné vedro, které potrápilo jak úředníky, tak návštěvníky radnice.

Zateplení městského úřadu spadá do dlouhodobého plánu, kdy chce Chodov postupně upravit fasády všech svých budov. Slibuje si od toho především úspory na energiích.
Letos mají přijít na řadu dvě mateřské školy a jedna základní, MŠ Školní, MŠ Nerudova a ZŠ J. A. Komenského.

Radnice v současné době nechává zpracovávat na tyto budovy energetické posudky. Výzvy na předkládání žádostí o státní dotace z Operačního programu Životní prostředí se očekávají letos v dubnu.