Lidé sem totiž budou moci odvážet nadměrný, nebezpečný nebo vytříděný odpad. Je prý ale důležité, aby si sem veřejnost našla cestu a nezbavovala se nepotřebných věcí nevhodným způsobem.

V novém dvoře vyrůstá hala pro nebezpečné odpady a druhotné suroviny. Dále pak vrátnice a zastřešení pro železný šrot, zpětný odběr elektrozařízení a velkoobjemové kontejnery. Projekt počítá také se silniční váhou, vybudováním inženýrských sítí, oplocení a osvětlení.

„Stavební práce budou hotové ještě do konce letošního roku s tím, že s uvedením do provozu se počítá během prvního čtvrtletí roku 2012,“ poznamenal místostarosta Chodova Patrik Pizinger. Náklady projektu jsou vypočítané na zhruba 11,5 milionu korun, z čehož devadesát procent činí dotace.
Tím ale investice nekončí. Radnice už nyní plánuje další úpravy. „Revitalizace celého areálu v budoucnu obsahuje vybudování nové administrativní budovy včetně zázemí pro zaměstnance či modernizaci dílen. Je to ovšem velmi závislé na finančním vývoji města,“ zdůraznil Pizinger.

Po otevření nového areálu skončí provoz stávajícího sběrného dvora, který čeká demolice. Leží totiž přímo v zátopovém území. „Starý dvůr se nachází pouze dva metry od Chodovského potoka. Povodí Ohře tuto skutečnost považuje za závadu a požaduje její odstranění,“ vysvětlil již dříve starosta Chodova Josef Hora důvody, proč muselo město najít jiné, náhradní prostory.

A jak podnítit občany, aby služeb nového komplexu využívali? Podle jednatele Chodovských technicko-ekologických služeb Rudolfa Pocklana je nutné zvolit takovou pracovní dobu, aby veřejnosti co nejvíce vyhovovala. „Je přece lepší, aby odpad nosili k nám, než aby se ho zbavovali někde v příkopě,“ prohlásil Pocklan.