Zastupitelé už schválili záměr pořízení digitálního povodňového plánu a lokálního varovného systému.

„Plán v digitální podobě nám poskytne mnohem lepší přehled v případě ohrožení velkou vodou, stejně tak jako moderní varovný systém," uvedl místostarosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že město povodňový plán samozřejmě má, ale pouze v papírové podobě.
Podle Pizingera je pro město největším ohrožením v době velkých lijáků Chodovský potok, který se vylévá ze svého koryta především v nedaleké Staré Chodovské.

„Varovný systém nám dá vědět v předstihu, že se blíží velká vlna. Napojit se na něj mohou i zájemci, kteří bydlí u vodních toků. O blížícím se nebezpečí by je pak varovala výstražná textová zpráva na mobilní telefon," popsal velitel chodovský dobrovolných hasičů Jiří Kiss.
Náklady na pořízení digitálního povodňového plánu a varovného systému činí 320 tisíc korun. „Podstatnou část z toho má pokrýt dotace z Karlovarského kraje, o kterou budeme usilovat. Může dosáhnout maximální výše 250 tisíc korun," doplnil Jiří Kiss.