„Považujeme ho za velmi důležitý. Nastíní totiž celou budoucnost bezpečné cyklodopravy v Chodově a napojení na další cyklotrasy ve všech směrech. Jakmile ho budou mít projektanti k dispozici, mohou s doporučenými trasami počítat ve svých plánech, třeba při opravách silnic a chodníků," uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger. Místní akční skupina Sokolovsko (MAS), kam patří také Chodov, začne podle starosty v příštím roce s projektovou přípravou vedlejších tras česko-německé Karlovy stezky. Její součástí bude v rámci Porcelánového okruhu (cca 45 km, Nová Role – Chodov – Loket – Karlovy Vary – Nová Role) i Chodov, který tak získá zmíněný generel. Další posun se očekává také na chystané cyklostezce z Chodova do Lokte. Tu zastřešuje Mikroregion Sokolov – východ (součástí je i Chodov), jenž má s těmito projekty bohaté zkušenosti. V průběhu roku 2017 by tak měly být k dispozici první konkrétní dokumentace, z nichž vyplynou náznaky finančních nákladů, rozdělení prací do etap a nejvhodnější postupy realizace cyklostezky.