Vzájemné partnerství si klade za cíl rozvoj kvalitních ambulantních sociálních služeb pro občany Chodova, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci v důsledku zdravotního postižení. Přesně to v partnerské smlouvě mimo jiné stojí. „Je to symbolický akt, přišlo nám vhodné, aby město jasně deklarovalo, že si této služby ve městě vážíme, chceme ji tady a plánujeme ji i nadále rozvíjet. Tato smlouva dává našemu partnerství vážnost," řekl starosta Chodova Patrik Pizinger. Věra Bráborcová si postoje města váží. „Podle svých zkušeností vím, že podobná spolupráce není v našem oboru běžná," poznamenala ředitelka.