"V obci Chodov a Stará Chodovská jsme evidovali 10 Z-BOXů, z toho dva jsme skutečně uzavřeli. Byly málo využívané. Důležitý ale není počet Z-BOXů, ale především jejich kapacita, tedy počet schránek a tím i množství zásilek, které je možné do nich doručit. Výhodou našich Z-BOXů je, že jsou modulární a sloupce můžeme dle potřeby přidávat a kapacitu navyšovat dle vytíženosti. V Karlovarském kraji máme aktuálně 99 Z-BOXů o 400 sloupcích, tedy čtyři tisíce schránek a jejich kapacitu plánujeme nadále navyšovat," říká Kamil Chalupa, tiskový mluvčí Zásilkovny.

V současnosti probíhá optimalizace této sítě. V praxi to znamená, že Zásilkovna Z-BOXy přesouvá na vhodnější místa nebo zvětšuje kapacitu právě tím, že konkrétním stanovištím přidává další sloupce. Pojme tak větší počet zásilek. Umisťování Z-BOXů vždy posuzuje individuálně vzhledem k situaci v dané lokalitě a místě.

Pohraniční stráže v Kraslicích
Komunistické názvy ulic v Kraslicích dráždí i dlouhé roky po pádu režimu

"Zájem zákazníků o doručování zásilek do Z-BOXů stále roste, to se týká také Karlovarského kraje. Od začátku letošního roku jsme do nich v Karlovarském kraji doručili více než sto tisíc zásilek a jejich počet se stále zvyšuje. Do rozvoje stále investujeme a nabízíme zákazníkům nové služby. Můžeme například zmínit novou službu v naší mobilní aplikaci Zásilkovna, kde si nyní uživatelé mohou zjistit kapacitu jednotlivých Z-BOXů," konstatuje Chalupa.

V letošním roce se také spustila služba podání do Z-BOXů. Odeslání zásilky je velmi jednoduché, stačí k tomu mobilní aplikace Zásilkovna, které vygeneruje podací heslo. To zákazník napíše na zásilku a vloží do schránky. Podání Zásilkovna spustila v Česku, na Slovensku i v Maďarsku najednou.

Zdroj: Cichocki Roman

"Další letošní novinkou je například sdílení zásilky s jinou osobou. Novinka vznikla na základě zpětné vazby od zákazníků a umožňuje vyzvedávat zásilky jinou osobou. Sdílení je užitečné zejména u zásilek, které jsou právě uloženy do Z-BOXu, kdy je vyzvednutí spojené s aplikací a telefonním číslem příjemce. V současné době máme Z-BOXy ve třech zemích. V České republice jich je téměř 3500, na Slovensku téměř 1500 a následuje Maďarsko s 850 boxy," vyčísluje.