Proti pořádání trhů v okolí městského parku a kulturního domu v Chodově se postavili tamní obyvatelé. Vadí jim hluk z kolotočů, které na několik dnů obsazují velké parkoviště, čímž prý motoristé přicházejí o možnost parkování. Lidem už letos došla trpělivost a začali si na radnici opakovaně stěžovat. Jejich mluvčím se stal Milan Vlček z Revoluční ulice.

„Chtěl bych upozornit, že ve spolupráci asi třiceti spoluobčanů byla podána stížnost na konání akcí v okolí bývalého OD Družstevník a parkoviště, při kterých dochází k nadměrnému hluku a poškozování zelených ploch. Dále záborem parkoviště pro 65 aut jsou majitelé nuceni porušovat platné dopravní vyhlášky a parkovat na místech, která to nedovolují. Tento jev nejvíce zatěžuje ulici Revoluční,“ uvedl Vlček.
„Jsme proti ostudnému stánkovému prodeji, kde zboží je neznámého původu a je možno ho zakoupit v pevném obchodě u známého prodejce. Proto je nutné dělat výběr stánkařů a pro akci vyhradit Staroměstskou ulici, kde není nutné dopravní omezení,“ pokračoval s tím, že velkým problémem je i hudební produkce kolotočů a kapel, které u kulturního domu při podobných akcích vyhrávají. „Při dnešních velkých výkonech aparatur je tento prostor nevhodný a pro rezonanci okolí pro obyvatele velmi nepříjemný, hlavně ve večerních hodinách. Poslouchat tyto produkce celý den je někdy až zdraví nebezpečné a jsou na úrovni občany neoblíbených technoparty,“ doplnil Vlček. Ten také navrhuje, aby se trhy a různé koncerty přesunuly na účelovou plochu a parkoviště v Bezručově ulici.

Radnice se problémem zabývá. Konkrétně místostarosta Stanislav Pochman, který Vlčkovi napsal:
„Vedení města a rada celou kauzu projednávaly, a bude na jednání valné hromady KASSu prosazovat, aby se v kalendářním roce 2010 v prostorách kolem OD Družstevník a parku ČSM pořádalo pouze tradiční pálení čarodějnic a v září Václavské trhy s tím, že s ohledem na dopravní situaci v této lokalitě bude přísněji stanoven rozsah dopravních uzavírek,“ sdělil Pochman.

Na to Vlček nesouhlasně reagoval. „Čarodějnice mohou být na Bílé vodě nebo v Bezručově ulici a nemusí se ničit park. Proto s řešením nesouhlasíme a chceme tuto záležitost dotáhnout do konce. Tyto akce by se prostě měly vytěsnit z centra města,“ odpověděl Vlček.

A co bude nyní dál? Na konci října se sejde rada města a po ní i valná hromada KASSu. A právě tam se má o celé záležitosti mluvit. „Některé připomínky jsou dle mého názoru oprávněné – především rozsah dopravních omezení, poničení zelených ploch. Předběžně je domluveno ve vedení města přemístění většiny akcí na náměstí ve Staroměstské ulici,“ informoval redakci Deníku Pochman.