Dotaci na výstavbu první části nového sportovního centra včetně krytého bazénu za zhruba 115 milionů korun odmítlo město Chodov. Rozhodli o tom místní zastupitelé, kteří dali na doporučení rady, aby město nepodepsalo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a navíc i zrušilo zadávací řízení na výběr dodavatele stavby.
„Nebylo to jednoduché rozhodování. Po diskusi, která nebyla ani tak bouřlivá jako obsáhlá, se všichni shodli na tom, že přijaté řešení je bolestivé, ale z pohledu budoucnosti nejméně ohrozí hospodaření našeho města. K tomu bych rád doplnil, že ze sedmnácti přítomných zastupitelů jich pro tento návrh zvedlo ruku šestnáct. Jeden se hlasování zdržel,“ konstatoval starosta Chodova Josef Hora.
A jaké důvody přiměly vedení města, aby se zřeklo zhruba 105 milionů z Evropské unie, které již mělo přislíbené? Radnice hovoří o třech. „Asi bych začal světovou krizí a neobchodovatelností volných finančních zdrojů, které město dlouhodobě šetří na velké investiční akce. Bohužel v současné době nejsou prodejné. Ani nevíme, v jakém horizontu se ta situace změní nebo zlepší. Neoficiální informace od bankéřů jsou spíše černé než optimistické,“ vysvětlil jeden ze zásadních důvodů starosta.
Velkou roli sehrála i vysoká rozdílnost ceny mezi projektovou dokumentací pro žádost o dotaci a nabídkami uchazečů v zadávacím řízení. K tomu se podle Hory přidaly i další náklady spojené se stavebním řízením. „To všechno posunulo celkový objem financí na 170 milionů korun oproti původní žádosti 115,9 milionu. A to je pro město moc velký balík peněz,“ přiznal starosta.
O přibližně padesát milionů, které má Chodov ve formě volných finančních zdrojů, město nepřijde. „Pokud ta portfolia budeme držet do nejpozdějšího termínu splatnosti, jež je stanovený na rok 2012, tak pochopitelně ten nominál minimálně dostaneme. Navíc spousta těch dluhopisů je státních nebo vybraných bank. Bohužel v současné době finanční trhy nefungují a nelze s těmito cennými papíry obchodovat,“ zmínila ekonomka a zároveň tajemnice Městského úřadu v Chodově Marcela Kubicová.
Že obchodování s dluhopisy není zcela jednoduché, přiznávají i samotní makléři.
„Většinou je to tak, že ten, kdo je má, čeká na dobu splatnosti – pak je to jednodušší. Před touto dobou je to ale klasická otázka nabídky a poptávky a není to tak jednoduché,“ uvedla k tématu konzultantka společnosti Cyrrus Michaela Manová.
„V obecné rovině můžeme říci, že co se týká státních dluhopisů, trh funguje a tyto cenné papíry je možné prodat za rozumnou cenu. V případě dluhopisů Komerčních bank bude situace komplikovanější,“ sdělil Pavel Zúbek z odboru komunikace České národní banky.