Obává se ale, že po jejich dokončení se na ně zaměří nenechavci a zdevastují vše, co bude zářit novotou. Tomu ale radní nechtějí nechat volný průběh, a tak na některá vybraná místa nechají instalovat kamery. Jedná se například o sportovní areál v Bezručově ulici u hřiště Spartaku.

„Je potřeba zajistit ochranu majetku před vandaly, kteří sportoviště pravidelně ničí,“ uvedl již dříve Zdeněk Gaudek, vedoucí odboru rozvoje města. Že se do areálu stahují nenechavci, dobře ví i městská policie. Na jejich řádění si dokonce stěžují obyvatelé z okolních domů. „Vadí jim nepřiměřený hluk z tribuny, který je odtud slyšet v době, kdy se zde nekonají žádné sportovní akce. To bylo také záminkou pro naše namátkové kontroly. Zaměřili jsme se na skupinky mládeže, které se tu baví nezpůsobným druhem zábavy. Odhazují kolem sebe odpadky, ruší noční klid,“ sdělil zástupce velitele Městské policie v Chodově Ladislav Staněk.

Sportovní centrum se má dočkat vylepšení v podobě nových toalet a sprch. Proto chce město svůj majetek co nejlépe ochránit. „Sociální zázemí jistě pozvedne naše sportoviště o stupeň výš,“ poznamenal Gaudek s tím, že součástí akce bude i pořízení dětského hřiště pro děti od tří do dvanácti let.
Nad pořádkem má oko kamery bdít také v městském parku u evangelického kostela. Ten se má během léta proměnit do své prvorepublikové podoby.

„Obnova se bude týkat veřejného osvětlení, laviček a odpadkových košů. Dále se počítá s dobudováním sítě kamenných cestiček, revitalizací zeleně a obehnáním parku ze dvou stran ozdobným plotem,“ vyjmenovala tajemnice chodovského městského úřadu Marcela Kubicová.