CHODOV - Zvelebit svůj největší městský park chce radnice v Chodově. Zájem má o zásadní změnu, která by z areálu udělala reprezentativní místo pro pořádání kulturních akcí a lákala obyvatele k odpočinku. „V okolí bydlí hodně rodin s dětmi. Je tedy důležité, aby měli možnost si někam zajít a posedět v příjemném prostředí,“ odůvodnil úpravu parku místostarosta Chodova Stanislav Pochman.
Radnice už má dokonce zpracovanou studii, která počítá s investicí okolo 16 milionů korun. Peníze by město použilo na vybudování zcela nových cest z minerálně zpevněného kameniva, nákup laviček, odpočívadel a usazení vodní fontány. „Nejdražší položkou jsou nové komunikace a vodní prvek. Ten by vyšel asi na 2,3 milionu korun,“ konkretizoval tajemník městského úřadu Robert Franče.
„Nad výměrem nákladů se radní pozastavili. Ano, je to hodně a přiznávám, že reálnost zhotovení celého projektu se bez významné finanční spoluúčasti limitně blíží nule,“ pokračoval Franče s tím, že odbor rozvoje města teď má za úkol zjistit, jak by záměr vypadal v případě rozdělení na etapy.
Kromě řady doplňků by park ´ožil´ také centrálně zavlažovaným trávníkem, novými ovocnými stromy a keři. Ty by sloužily jako clona přilehlého parkoviště. „Dále uvažujeme o vyvedení energií pro koncerty a vymezení místa pro pódium,“ zmínil Pochman. „K tomu bych rád poznamenal, že akce v parku by měly odpovídat i jeho vzhledu. Určitě bychom zde nepovolili nějaké grilování prasat a zakládání ohňů,“ prohlásil Franče.