A přesto, že Chodov vyhrál více než dvacetiletý spor se společností Marservis s.r.o. o teplofikační majetek města, nemají odběratelé tepla a teplé vody jistotu v dodávkách. Dosavadní dodavatel tepla s městem spolupracuje liknavě a předání teplofikace se táhne. Hodně lidí v Chodově proto volá po rychlém silovém řešení, přijde jim, že jde vše příliš pomalu. Co se týká rychlosti předání, město s nimi souhlasí. Zároveň občany i organizace ujišťuje, že intenzivně hledá optimální variantu. Podle starosty Patrika Pizingera jsou ve hře všechny možnosti.

"Poslední měsíce jsme svědky velmi prapodivných metod, kterými má být zabráněno městu v převzetí a provozování jeho teplofikačního majetku. Někdo se také snaží v lidech vyvolat a udržovat strach z toho, že nebudou mít teplo a teplou vodu. Prostě si je chce vzít jako pomyslné „rukojmí“. Spor, který vedeme o majetek, jenž je vlastně společným majetkem nás všech, je velmi tvrdý, právně velmi složitý a občas přináší i překvapivé zvraty," říká Pizinger.

Zdroj: Roman Cichocki

Od roku 2003 se vede řada soudních sporů a ty, které jsou k dnešnímu dni ukončené pravomocně, skončily pro město Chodov vítězně. Tepelné hospodářství je majetkem města. "Víme to celou dobu a je to opakovaně potvrzeno pravomocnými rozsudky justice. I nadále ho protiprávně okupuje firma Marservis, která se tak nezákonně obohacuje na cizím majetku," pokračuje starosta.

Město se proto podle něj obrátilo na policii, premiéra, ministra vnitra i ministra spravedlnosti a bojuje rovněž právní cestou. Spolupracuje při řešení s policií a primárním cílem Chodova je, aby cesta, kterou zvolí, byla rychlá, účinná a v souladu se zákonem i zájmy obyvatel města.

Ukázka tréninku.
V klubu SK Medard vede svěřence i bývalý reprezentant ve veslování Karel Bednář

"Zároveň město Chodov požaduje po firmě Marservis vydání neoprávněného obohacení za distribuci tepla a protiprávní držení majetku města. Podle kvalifikovaných odhadů může ale jít až o stovku milionů korun, které místo aby sloužily potřebám občanů města, skončily v pokladně firmy. Vážení Chodováci, mohu vás ujistit, že se nevzdáme. Náš postup ale bude vždy podle práva a s ohledem na vás a vaše rodiny. Pevně věřím, že spravedlnost v tomto případě zvítězí," dodal Pizinger.

Chodov vyhrál více než dvacetiletý spor se společností Marservis s.r.o. o teplofikační majetek města. Po předchozích soudních rozhodnutích nižších instancí mu dal za pravdu i Nejvyšší soud. Ve věci určení vlastnického práva na zmíněný majetek dovolání Marservisu svým usnesením odmítnul. Společnost Marservis si najala tepelné hospodářství od města v roce 1993. "Po dvou letech ale tehdejší starosta podepsal změnu smluvních podmínek bez řádného schválení orgány města. Vzhledem k tomu, že tato změna postavila Chodov do nevýhodné pozice, nové vedení se od počátku nového milénia opakovaně pokoušelo o narovnání smluvního vztahu, ale vždy narazilo na zásadní neochotu nájemce,“ přiblížil jádro sporu mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

V roce 2003 proto Chodov smlouvu o nájmu vypověděl. Pře o uznání výpovědi se vyvinula do sporu o určení platnosti smlouvy. Skončila soudním rozhodnutím, které smlouvu o nájmu označilo za absolutně neplatnou. Společnost Marservis se však vzápětí označila za vlastníka tepelného hospodářství a odmítla jeho vrácení městu.