Pro výstavbu se vyslovilo celkem 1247 hlasujících, naopak proti bylo 1600 lidí. Referenda se zúčastnilo 28,55 % oprávněných voličů, což nenaplňuje požadovaných 35%. „I když volební účast nestačila k tomu, aby bylo referendum platné, hodlám dostát slibu a výsledek referenda budeme respektovat. Upřímně děkuji všem Chodovákům, kteří přišli k volbám a využili svého práva rozhodnout o budoucí podobě našeho kraje a našeho města. Díky, že vám naše společná budoucnost není lhostejná,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Podle něj bude nyní vedení města společně s jeho obyvateli hledat řešení pro smysluplné využití celé lokality.

Poskytnutí prostoru pro výstavbu nových obchodů vnímal Chodov jako zásadní rozhodnutí na desítky let a ani zastupitelé nebyli zajedno. Právě referendum mělo za úkol dát vedení města jasnou odpověď, jak s jednou z největších zelených ploch ve městě naložit.

Podle zástupců investora mělo mít centrum podobu jednopodlažního objektu se zelenou střechou, který by poskytl místo pro pět prodejen. Nabízet mohly drogerii, oděvy či obuv.