Zatímco ke konci roku 2016 evidovala radnice 13 632 obyvatel, na konci roku 2017 jich bylo 13 520. Z tohoto čísla tvoří 6 876 ženy, muži pak 6 644. Nejpočetnější skupinou obyvatel je kategorie ve věku 41 až 60 let (29% – 3912 lidí), naopak nejmenší je kategorie do 6 let (6% – 846 dětí). K pobytu je v Chodově rovněž hlášeno 431 cizinců.

Nepříznivý trend má mimo jiné na svědomí klesající počet narozených dětí a nově přistěhovaných obyvatel. Obdobná situace je i v jiných městech Karlovarského kraje, který rovněž zaznamenává odliv lidí.