Zařízení, které sami jeho pracovníci označují jako klub, provozuje Armáda spásy. Zájemci ho najdou v ulici Budovatelů 677 a to v pondělí až pátek od 13 do 17 hodin.

„Naším posláním je pomáhat dětem porozumět sami sobě a obtížným situacím, ve kterých se často nacházejí. Podporovat jejich samostatnost, růst v odpovědnosti, budování zdravých vztahů a zlepšování komunikace se svým okolím,“ uvedla sociální pracovnice Armády spásy Kateřina Čopová s tím, že primárním cílem je zajistit dětem bezpečný prostor pro trávení volného času a místo, kde se budou moci setkávat se svými vrstevníky.

Klub je pro děti zcela zdarma a přijít může každý, kdo splňuje věkovou kategorii. Zařízení však nyní funguje v omezeném režimu. „Běžně může být v jeden okamžik v klubu i 25 dětí. Teď, maximálně deset,“ upozornila Kateřina Čopová.

Nápad na otevření klubu podle ní vzešel z komunitního plánování chodovského sociálního odboru. Město podpořilo vznik zařízení v rámci akčního plánu rozvoje sociálních služeb Karlovarského kraje a zároveň přislíbilo i finanční podporu.