„Účastníci se zapojili do ojedinělé čtyřiadvacetihodinové maxištafety. Pořádal ji školní atletický klub. Sportovci v rámci nyní už tradiční chodovské akce, jejíž 20. ročník se uskutečnil v závěru června, oběhli atletický ovál 1009 krát. Součet společných kilometrů dosáhl úctyhodného čísla, a to 336, štafetový kolík si předalo celkem 104 účastníků,“ uvedl mluvčí Chodova Martin Polák.

Peníze z vybraného startovného a dobrovolných příspěvků použije Mateřídouška na nákup rehabilitačního pomůcek a vybavení pro své klienty.

Denní centrum Mateřídouška provozuje stacionáře v Chodově a v Sokolově pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra. V obou městech provozuje také sociálně terapeutické dílny.