Část své výhry, konkrétně 10 tisíc korun, se rozhodli věnovat chodovské rodině, která se stará o postiženého syna. „Věcné dary, kdy všechny mají charakter zásahových prostředků, byly předány do používání při pomoci a záchraně při výjezdech,“ informoval za SDH Chodov Jiří Kot.

„Ve spolupráci s městem Chodov nám sociální odbor vytipoval paní Pacourkovou z Chodova, která se stará o postiženého syna. Její syn Jindřich potřebuje pořídit speciální vozík pro hendikepované, který bude vyhovovat jeho věku a potřebám. Sbor dobrovolných hasičů v Chodově se rozhodl věnovat finanční dar ve výši 10 tisíc korun, kdy uvedená částka bude použita na doplatek ceny, který nehradí pojišťovna,“ vysvětlil.

Finanční dar si rodina převzala koncem minulého roku. Všichni společně navštívili hasiče, kteří jim představili svou techniku a vysvětlili, jak jednotka v Chodově funguje. „Mladému Jindrovi se samozřejmě nejvíce líbila nová hasičská cisterna, a to na místě řidiče,“ doplnil Kot. Hasiči pak dostali od dětí jako poděkování malovaný obrázek s hasičským dráčkem Soptíkem.