Radnice je vstřícná, i co se týká financí na další dovybavení škol potřebnými výukovými pomůckami. Investice do škol se v Chodově vyplácejí. Počet žáků tu totiž stále roste. V letošním roce začal fungovat i nový spádový obvod.

Od začátku letošního roku připravuje radnice výběrová řízení na stavební práce, dodávky nábytku a počítačového vybavení pro šest učeben, které vzniknou ve třech chodovských školách. „Jednalo by se o čtyři jazykové učebny a jednu chemickou a jednu přírodovědnou laboratoř,“ upřesnil místostarosta Chodova Luděk Soukup. Školy by tak měly k dispozici moderní vybavení v podobě počítačů, sluchátek, interaktivních tabulí, nábytku, multifunkčních školních lavic a laboratorních pomůcek. Přístup do tříd bude bezbariérový. Modernizace učeben by měla proběhnout v době letošních letních prázdnin. „Město počítá s tím, že podstatnou část nákladů ve výši zhruba deseti milionů korun pokryje dotace z IROP,“ uvedl mluvčí Chodova Martin Polák.
Radnice coby zřizovatel nešetří ani na dalším vybavení svých škol. Spolupráce s řediteli jednotlivých zařízení je velmi dobrá. „Co se vybavení týká, požadavky si dávají jednotliví ředitelé. A my je vždycky podpoříme, vždycky budou mít od města peníze na to, co pro žáky potřebují,“ slibuje starosta Chodova Patrik Pizinger.

Investice do školských zařízení jsou v Chodově určitě namístě. Celkový počet žáků tu totiž v posledních letech stále roste. „Do padesáti tříd ve třech základních školách tak v současné době usedá 1239 žáků, což je o 17 dětí více než v předchozím školním roce,“ vyčíslil mluvčí Polák. „A více dětí je i v základní škole a praktické škole v Nejdecké ulici, kterou ve dvanácti třídách navštěvuje 114 žáků. A to zejména zastánci inkluze požadovali, aby se škola zavřela a děti integrovaly do zbývajících škol,“ doplnil místostarosta Soukup.

Stoupající trend v chodovských základních školách je patrný už od školního roku 2014/15, kdy do lavic usedalo 1162 žáků. A měl by pokračovat, protože Chodov ve spolupráci s okolními obcemi bez vlastních základních škol či druhého stupně vytvořil nový spádový školský obvod pro Tatrovice, Vintířov, Mírovou a Vřesovou. „Veřejnoprávními smlouvami budeme těmto obcím garantovat místo pro jejich žáky v naší základní škole v Husově ulici, která má dostatečnou kapacitu. Půjde zhruba o padesát až sto dětí,“ uvedl místostarosta s tím, že obce budou po dohodě platit za jednoho žáka 1000 korun za školní rok. Noví žáci začnou dojíždět od příštího školního roku.