Ten do obnovy hrázděného domu investoval za pomoci dotací, sponzorských darů i vlastních peněz už téměř dva miliony korun. Záchrana přitom bude pokračovat i v letošním roce. „Pro tento rok máme v plánu dokončení vyzdívání a omítnutí hrázděných částí, omítnutí roubených stěn, obnovu oken a dveří, nové podlahy, rozvody vody, kanalizace a elektrické energie. To vše v části jedné poloviny domu. Hrázděnka je totiž v podstatě dvojdům, který není ani vnitřně propojen,“ řekl místopředseda spolku Otakar Mika. Loni se spolek pustil do nátěru šindelové střechy, vyzdění a omítnutí části hrázdění. „Rozebrána pak byla obvodová jižní a západní roubená stěna. Tyto stěny byly zcela rekonstruovány. „Celkem jsme v roce 2018 vynaložili na záchranu domu, který jsme před lety koupili v dražbě, více než 260 tisíc korun,“ poukázal. Spolek by se neobešel bez pomoci města a kraje. Kraslice jen loni poskytly grant 70 tisíc, Karlovarský kraj 150 tisíc korun. „Z vlastních peněz pak musíme vždy dodat 40 procent. U příspěvku z Karlovarského kraje je vlastní podíl nahradit příspěvkem města nebo obce. Tuto částku skládáme z příspěvků členů spolku, kteří jsou často v důchodovém věku. Dále nám pomáhají sympatizanti z řad kraslických i mimokraslických firem. Pozoruhodné je, že máme i trvalé podporovatele, kteří přispívají každý rok menší částkou a kteří bedlivě sledují postup prací. Máme i mladší členy spolku, kteří zase pomáhají při záchranných pracích,“ pokračoval. U památky, která spojuje technologii roubené a hrázděné stavby, je rekonstrukce velmi obtížná vzhledem k tomu, že zanedbaná údržba v minulosti zapříčinila na několika místech zatékání vody do nosných konstrukcí a jejich následné uhnití. „Náhrada těchto poškozených částí je bez kompletního rozebrání opravdu náročná a také drahá. Nejdražší přitom byla kompletní oprava střechy. Rekonstrukce možná pro někoho trvá dlouho. Zejména zpočátku byla část veřejnosti skeptická a vyslechli jsme si často i rady typu – zapalte to nebo srovnejte se zemí. Spolek má ale obnovu této památky a její zpřístupnění veřejnosti za svůj cíl a trpělivě k němu míří. Navíc se díky prováděným pracím, které jsou nyní více vidět, mění postoj veřejnosti a začíná převažovat podpora našeho úsilí.“