Jako součást oslav připravilo den otevřených dveří, který se koná v úterý 8. října od 10 do 16 hodin v objektu ve Slavíčkově ulici. Připraveno je seznámení s činností organizace, přivítání pracovníků i uživatelů a prohlídka chráněných bytů. Chráněné bydlení Sokolov vzniklo v roce 1999. Klienty podporuje v běžných oblastech života, jako jsou hospodaření s penězi, nakupování, vaření, komunikace, vzdělávání, volný čas, zaměstnání, péče o zdraví a další. Pomáhá klientům při rozhodování o přechodu do samostatného života. Pro klienty v seniorském věku zajišťuje potřebné návazné služby, uzpůsobuje podmínky bytu pro život seniora, umožňuje mu dožít v chráněném bytě.

Muž při hádce se ženou ubodal psa.
Muž při hádce se ženou ubodal psa