„O tento chodník jsme mnoho let hodně usilovali a snažili se připravit všechny dotační tituly a výzvy,“ uvedla starostka Nového Sedla Věra Baumanová. Některá kritéria však splněna nebyla, dotační tituly byly spíš přizpůsobeny větším městům. „Přestože je tam průjezdnost šest a půl tisíce aut, nestačilo to, abychom obdrželi dotaci,“ vysvětlila starostka. Řešení se nakonec našlo u MAS Sokolovsko, kde žádost o dotaci splnila všechna požadovaná kritéria. Nový chodník tak slouží občanům na obou stranách silnice, včetně nového veřejného osvětlení. Kromě toho se vyměnil celý vodovodní řad a kanalizační potrubí, protože napojení rodinných domů bylo již zastaralé. „Co se povedlo operativně rychle vyřešit, byla nová pokládka komunikace II. třídy,“ pochválila starostka.

Rozpočtované náklady byly 6,5 milionu korun. Stavbu provedly Vodohospodářské stavby Teplice za nejnižší vysoutěženou cenu 4,5 milionu. Dva miliony by měla činit dotace, zbytek zaplatilo město z vlastních zdrojů.