To a mnoho dalšího zaznělo na setkání starostů obcí s rozšířenou působností z celého Karlovarského kraje. Poslali proto dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi a chtějí, aby situaci vláda vyřešila co nejdříve. Na podzim má totiž dojít k další vlně odchodů státních policistů do civilu.

Starostové mluví o tom, že náš kraj je specifický. Mluví hlavně o blízkosti Německa, kde jsou mnohonásobně vyšší platy, než které berou policisté. Zmiňují i průmyslové zóny a také věznice na našem území, které mají také nedostatek příslušníků stejně jako hasiči. Přičíst k nim musíme i městské policie, které ve městech a obcích působí. Ti všichni se přetahují o mladé perspektivní lidi, ale i o zkušené borce z řad policie.

"Řada policistů se svým platem nemůže platiti například hypotéku. A tak, ač jsou to kvalifikovaní lidé, odcházejí například do německé pobočky Amazonu. Se svým policejním platem totiž nevycházejí a nemohou platit hypotéky. Čím blíže k hranicím, tím horší situace to je. U nás chybí 17-18 policistů, další dva se chystají odejít. Suplujeme práci státní policie našimi strážníky. Ti mají i 40 tisíc čistého, ale víme, že tím pádem můžeme přetahovat státní policisty. My je ale v ulicích potřebujeme, když státní policisté v nich nejsou" říká starosta Aše Vítězslav Kokoř s tím, že lidé na sociálních sítích mluví na Ašsku o domobraně.

"Stát přenáší zodpovědnost na města a to nelze. Práce policistů si velmi vážím, stejně jako práce strážníků našich městských policií. Ale sehnat pro ni zájemce je čím dál těžší, mimo jiné proto, že stát nenabízí potřebné legislativní nástroje pro řešení některých chronických problémů, jako jsou opakované problémy s bezdomovci, převozy na záchytku, a jiné, které zatěžují jak bezpečnostní složky, tak zdravotníky, stojí čas, práci a prostředky a nikam nevedou," konstatuje primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Chebský starosta mluví o tom, že u nich chybí téměř 50 procent policistů ve službě na ulici. "Na určité období posílili policisty jejich kolegové z jiných regionů. Je to ale k ničemu, protože nemají místní znalost. A když se trochu rozkoukají, už zase odcházejí jinam," říká Jan Vrba.

"Je to velmi vážná situace a může být ještě vážnější. Chybí především pořádková a dopravní policie v ulicích. Nemyslím si, že za to může vedení policie. Mohou za to nízké platy policistů, jejichž nástupní plat je 30 tisíc hrubého. Motivací jim už není ani výsluha po 15 letech. Odcházejí mnohem dříve. Nezaplatí prostě měsíční životní náklady a tak jdou za penězi jinam. Apelujeme na ministra ať stát ty policisty zaplatí," říká starosta Sokolova Petr Kubis, který opět připomněl, že velkým problémem ve městě je i jediná protialkoholní stanice v kraji.

Chybí nám policisté v ulicích, stěžují si starostové. Lidé mluví o domobranách | Video: Roman Cichocki

Prakticky stejná stanoviska přednesli zástupci Ostrova či Kraslic.

"Stát opouští pohraničí. Chybí policisté, lékaři, hasiči. Mladé neláká kariérní postup, při kterém se po mnoha letech dostanou na stejný plat jaký mají v Německu hned při nástupu do práce," říká místostarosta Kraslic Filip Beneš.

Vyjádřili se i policisté. "Výkon služby není nikterak ohrožen. Stále byla, je a bude zajištěna přítomnost policistů v daných teritoriích po dobu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V případě přijetí oznámení jsou policisté vždy schopni přijet na místo, a i nadále budou v lokalitách plnit úkoly související se zajištěním bezpečnosti občanů," říká mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva. Z policejních statistik vyplývá, že v roce 2023 bylo na území Karlovarského kraje registrováno 5 041 trestný činů. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu o 102 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy o 2,1 % více. S dodatečně objasněnými skutky z předchozích let činí objasněnost 63,94 procent. Objasněnost Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje je tak nad celorepublikovým průměrem. V loňském roce došlo v Karlovarském kraji opět k nárůstu statisticky registrovaných případů spáchaných v prostředí internetu a opět se tak potvrdilo, že se trestná činnost více přesouvá do virtuálního prostředí.

Znění dopisu, který starostové adresovali ministrovi vnitra:

Vážený pane ministře,
již delší dobu pozorujeme stále se zhoršující personální situaci u Policie ČR, a to zejména u důležitých výkonných složek, jako je pořádková a dopravní policie. Jako primátorka a starostové obcí s rozšířenou působností se na Vás proto obracíme s apelem na urgentní řešení tohoto problému.Tabulkový stav policistů v Karlovarském kraji je stanoven na 1402 policistů. Dle našich zjištění chybí z tohoto plánovaného stavu již přes 250 příslušníků. Nejhorší situace je v současné době v okrese Cheb, kde je podstav kolem 98 policistů, následuje okres Sokolov, kde chybí 61 policistů a v okrese Karlovy Vary chybí 50 policistů. Tento stav považujeme za kritický a z dlouhodobého hlediska za nepřijatelný. I přes to, že se vedení Policie ČR v Karlovarském kraji snaží všemi možnými prostředky situaci řešit, shora uvedený podstav se již projevuje v reálném výkonu služby, a to zejména v menších obcích našeho regionu. Vnímáme i stále se zvyšující demotivaci policistů a jejich nejistotu ohledně budoucnosti. Podle našich informací odcházejí stále častěji zkušení policisté, kteří jsou nuceni si z ekonomických důvodů hledat zaměstnání v sousedním Německu nebo v průmyslových zónách, kde mohou získat vyšší mzdu než u policie. Mnohdy pro ně již není motivací pro setrvání u bezpečnostního sboru ani dosažení výsluhového příspěvku, neboť ze svých stávajících platů nepokryjí ani běžné životní náklady.V reakci na opakované stížnosti občanů na narušování veřejného pořádku nebo na řešení dopravní situace jsou některá města a obce nuceny zřizovat městské a obecní policie, aby tak alespoň částečně saturovaly personální podstav Policie ČR. Finance na provoz městských a obecních policií jdou ale z rozpočtů měst a obcí, které by tyto prostředky mohly jinak využít například jako investice do rozvoje. Obzvláště citelný je pak tento krok pro menší obce s malým rozpočtem. S ohledem na kompetence a možnosti obecních a městských policií se navíc ani nejedná o systémové řešení.Vážený pane ministře, jako bývalý dlouholetý starosta jistě z vlastní zkušenosti víte, že pocit bezpečí občanů a obecně řešení bezpečnosti je zejména v dnešní době pro občany velmi citlivé a zásadní téma. Domníváme se, že zajištění vnitřní bezpečnosti státu má být jednou z hlavních povinností vlády a není možné, aby ji v tomto zastupovala města a obce. Vyzýváme proto Vás i celou vládu k urychlenému řešení personálního stavu policie v našem kraji. Za nejrychlejší a nejúčinnější nástroj ke stabilizaci policejního sboru považujeme plošné navýšení tarifních složek platů a výrazné navýšení i ostatních složek platů policistů. Ke zvýšení musí dojít nejpozději od podzimu roku 2024, neboť máme informace, že by mohli odejít další policisté na lépe placené pracovní pozice v komerční sféře u nás nebo v sousedním Německu. Opravdu se nedomníváme, že nástupní plat ve výši 30.070 Kč a plat 37.000 Kč po absolvovaní nástupního kurzu odpovídá rozsahu, náročnosti a nebezpečnosti vykonávané práce policisty Policie ČR.Věříme, že naše obavy chápete a jako ministr vnitra uděláte vše pro to, aby se situace u Policie ČR, zejména v Karlovarském kraji, co nejdříve stabilizovala.