Stanovisko vedení kraje je ale neměnné. „Na všechny doručené žádosti reagujeme zamítavě s odůvodněním, že Karlovarský kraj není povinnou osobou. Těmi jsou podle zákona například státní podniky, Lesy České republiky či ministerstva. Kraje a obce ne," zdůvodnila odmítnutí vydat majetek v rámci církevních restitucí Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Nejvíce majetku si nárokuje Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou. Ten chce vydat pozemky, nádvoří a budovu, v níž nyní sídlí Integrovaná střední škola v Chebu. Ministerstvem kultury České republiky byla letos v květnu kraji předána výzva, aby tomuto řádu vydal inventář kostela sv. Bartoloměje v Chebu včetně archiválií, které má nyní ve správě chebské muzeum. Tento řád také chce zpět mobiliář fary a kostela ve Františkových Lázních.

Dřevěnou sochu svatého Pavla chce od chebského muzea vrátit také Římskokatolická farnost Sokolov. Žádost kraji zaslalo Ministerstvo kultury letos v červnu.

Letos v červenci se o svůj majetek přihlásila i Kanonie premonstrátů Teplá.

„Ta si nárokuje přibližně 522 položek knih, tisků a podobně," vysvětlila krajská mluvčí. Tento majetek je zatím ve správě Muzea Karlovy Vary, krajské příspěvkové organizace.