Čtyřicáté narozeniny sboru Církve adventistů sedmého dne v Sokolově oslavili jeho členové společně s pamětníky a kazateli, kteří tímto sborem v minulosti prošli. „Každý má v srdci hluboko uložena místa, kde začínal a učil se. Pro mne je to můj první sbor v Sokolově, kde jsem nastoupil jako kazatel do nástupní praxe po studiu semináře,“ uvedl Jozef Bajusz, nyní působící na Berounsku.

„Využijte nynější nebývalou svobodu pro plné šíření Božího slova, protože nebude trvat dlouho. Važte si shromáždění sboru, protože je to drahý a vzácný dar. Neztraťte svou identitu zvláštního lidu přicházejícího Božího soudu a naléhavé poslední nabídky nádherné Kristovy milosti pro každého člověka, protože jinak váš sborový i církevní život pozbude smyslu,“ apelovali na věřící ve svých vystoupeních pamětníci vzniku sboru, mezi nimi i ThMgr. Jiří Bauer, bývalý farář sokolovského sboru husitské církve, kde se adventisté původně scházeli, který se sám s rodinou stal adventistou.

Sbor v Sokolově vznikl v roce 1968, kdy došlo k uvolnění komunistického dohledu nad církvemi, z karlovarského sboru se oddělili věřící ze Sokolovska a Chebska a založili vlastní společenství. Po roce 1990 se sbor zapojil do organizace veřejných sbírek pro adventistickou humanitární nadaci ADRA, kterých se zúčastňují i studenti místních středních škol. Vedoucí sborové misie a dětský psycholog Jiří Bauer založil v roce 1992 na půdě sboru spolupráci skupiny mladých rodičů s Dětským domovem v Horním Slavkově, odkud si dodnes pravidelně berou na víkendy děti. Z této iniciativy postupně vzniklo nové občanské sdružení Pohlazení se členy a sponzory v celé ČR.

Pro dospívající sirotky organizuje sdružení a sbor letní pracovní brigády, sbírku na nákup a následný pronájem sociálních bytů a poznávací akce připravující na důstojný samostatný život. Sbor se zapojil i do financování školní docházky chudých dětí v Bangladéši.

V modlitebně sboru začalo roku 2002 pravidelné veřejné promítání videokina ekologických a duchovních dokumentárních filmů s možností následných diskusí pod názvem Ekokino, které dnes včetně sborové dramaturgie provozuje město ve svém kině. Od roku 2005 pořádá sbor v sokolovské městské knihovně pravidelné Večery s Knihou knih, ve spolupráci s Mezinárodní biblickou společností podporuje pravidelné vyučování o bibli na středních školách, pro veřejnost organizuje sbor půjčování knih ve vlastní křesťanské knihovně.

T. Kábrt