Vysoké pokuty za překročení limitů dusíkatých látek a fosforu v čistírně odpadních vod (ČOV) Sokolov jsou zažehnány. Normy by již neměly být překračovány. Dopomohla k tomu rozsáhlá investice do čistírny v hodnotě 70 milionů korun. V úterý byl zahájen zkušební provoz po rekonstrukci.

„ČOV splňuje přísnější normy pro vypouštění odpadu. Dosud byla na hraně limitů u dusíkatých látek a fosforu. Městu tak hrozilo, že když ji neupraví, bude muset platit pokuty za překročení limitů," potvrdil místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Původní plán byl investovat do ČOV v Sokolově až 170 milionů korun. Hledal se vhodný poskytovatel dotace. Operační program životního prostředí nebyl původně tak výhodný, a tak zkusilo město Ministerstvo zemědělství. Tam však byly podmínky ještě horší, a proto se Sokolov vrátil k životnímu prostředí.

„V této etapě byl rozpočet na 100 milionů korun. Ve výběrovém řízení cena klesla na zhruba 70 milionů korun a tu se podařilo dodržet, jen s asi s jedním milionem navýšení na vícepráce. Což není v tomto objemu tak hrozné," dodal Jakobec.

Tím skončila hlavní část oprav, které nejsou tolik vidět. Jsou totiž v zemi nebo pod vodou. Šlo totiž hlavně o technologii úpravy vody. „Stavbu lze označit za technicky náročnou," potvrdil Jakobec. Další investice, které se nedaly zahrnout do dotačního projektu, bude město dělat postupně. Ty už uvidí i laik. Půjde například o osvětlení, nové chodníky a další nezbytné investice.

Díky průtahům se získáním dotace se rekonstrukce táhne již několik let. Zahájení stavby se několikrát muselo odložit. „Čistírna odpadních vod má dostatečnou kapacitu, aby sloužila jak pro samotné město Sokolov, tak případně i okolní obce. Počítá se do budoucna i s možným napojením průmyslové zóny u Starého Sedla," dodal místostarosta Jakobec.