„Zjednodušeně řečeno na nové hrubé čištění bude navazovat v roce 2018 výměna jemného čištění. Součástí obou jsou informační technologie, které mají mezi sebou velkou vazbu, a proto na ně musí projekt myslet již dnes," řekla vedoucí odboru rozvoje města Hana Špičková. V nedávné minulosti tekly do ČOV stamiliony z dotačních titulů, a to především ze Státního fondu životního prostředí.

Původně měla být čistírna odpadních vod v Sokolově zrekonstruována za 170 milionů. Vedení města dotaci takzvaně ořezalo na 130 milionů. Jak tvrdili tehdejší zástupci Sokolova, bylo to na doporučení Operačního fondu životního prostředí.

Následně byla vysoutěžena cena pod 100 milionů korun. Tím tehdy skončila hlavní část oprav, které nejsou tolik vidět. Jsou v zemi nebo pod vodou. Šlo hlavně o technologii úpravy vody.