Další zastávkou při našem putování v rámci projektu U vás na návštěvě jsou Citice. Ve funkci starosty zde působí již čtyři roky Josef Sháněl. Také jeho jsme podobně jako jeho kolegy požádali o shrnutí jeho dosavadního působení a plány do budoucna.

Co je podle vás to nejdůležitější, co se za vašeho působení ve vedení obce podařilo?
Pro mě je nejdůležitější pracovat pro lidi. Mým cílem je, aby se tady občanům líbilo. Rádi bychom zároveň přilákali i další občany. Především začala obec kulturně žít. Pořádáme pravidelné akce pro děti i ostatní občany. Podařilo se nám například zvednout úroveň naší mateřské školy. Ještě před čtyřmi lety tam bylo kolem šesti dětí a nyní jich je čtyřicet. Dokonce musíme další děti odmítat. Díky dotaci z Nadace ČEZ jsme také získali půl milionu korun. Za peníze jsme postavili hřiště v mateřské škole a další u panelových domů. Podařilo se nám dokončit fotbalové hřiště, včetně zázemí pro sportovce v ve spodní škole. Tam také působí občanské sdružení Kolibřík, kam chodí maminky s malými dětmi. Rád bych zároveň ocenil i práci dobrovolníků, jmenovitě zastupitelku Zdenku Kašparovou. Právě ona organizuje nejrůznější kulturní akce a má kolem sebe schopné lidi.

Co vás čeká v letošním roce?
Především velká dopravní zátěž, které se obávám. Má se totiž pokračovat ve stavbě obchvatu Sokolova. S tím očekáváme velké množství automobilů navíc. Budeme ale požadovat dopravní opatření k zajištění bezpečí našich občanů.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Například nás čeká generální oprava mateřské školy nebo přestavba budovy horní školy. Rádi bychom tam postavili několik bytů. Vše však záleží na získání dotace. Jsme malá obec, a proto na evropské peníze nedosáhneme. Zkoušíme získat finanční prostředky prostřednictvím sdružení obcí Pod Chlumem. Čeká nás druhá etapa veřejného osvětlení Hlavna, různé parkové úpravy v obci. V Hlavně chceme díky dotaci z Nadace ČEZ postavit multifunkční hřiště, vybudovat náměstíčko a osadit jej zelení. Zhruba za dva až tři roky bude nutné vybudovat kanalizaci a napojit osadu na tu v Citicích.