Zahájení výstavby nového pobytového zařízení pro seniory s názvem Čtyřka na místě bývalé 4. základní školy a dokončení bytů pro věkovou kategorii 60 +, to jsou dvě nejdůležitější akce týkající se seniorů, o nichž starostka v úvodu hovořila. Připomněla, že město Sokolov se starší generaci obyvatel systematicky věnuje, ale nezapomíná ani na ostatní věkové skupiny.

A pokud jde o pracovní den komunálního politika, pak jako názorný příklad použila starostka svůj diář a odcitovala program z uplynulých a nadcházejících dní. Běžných osm pracovních hodin na jeho zvládnutí rozhodně nestačí. Když už starostka nějaké volno má, věnuje ho rodině. Vedoucí odboru sociálních věcí pak přítomné upozornila na akce, které město pro seniory připravuje a jaké služby mohou v Sokolově využívat.

Došlo také na debatu o financování činnosti klubů seniorů, které se snaží připravovat pro své členy zajímavý program. Starostka vysvětlila, jakým způsobem a kolik město na aktivity klubů může přispívat a jak lze o peníze žádat. Ať už z různých grantů či dotací. Zdůraznila, že pro financování aktivit nejen seniorů existují jasně daná pravidla, která se musí dodržovat. Senioři poděkovali zástupcům města za podporu a ocenili velmi dobrou vzájemnou spolupráci.

V. Meluzín

Strojovna zimního stadionu
Oprava střechy ligu nenaruší