Ale kam s ním? Obyvatelům Sokolova tato starost odpadá. Radnice nechala rozmístit po městě kontejnery na kuchyňský použitý olej a přidala i kontejnery na elektroodpad. Co do nich patří a co ne?

„Obyvatelé Sokolova mohou třídit další komodity. Po městě jsou nově rozmístěny kontejnery pro sběr použitého oleje z domácností a stacionární kontejnery pro sběr elektroodpadu,“ potvrdil starosta Sokolova Jan Picka.

Pro sběr použitých olejů z domácností slouží speciální zelené nádoby, do kterých mohou lidé vhazovat surovinu v uzavřených PET lahvích. Jedná se tak o další možnost, jak pomoci lepším tříděním odpadů chránit životní prostředí.

Zatím jsou rozmístěny tři kontejnery, které bude specializovaná firma vyvážet v intervalu jednoho až čtyř měsíců. Kontejnery jsou před obchodním domem Ural, v ulici Alšova u výměníkové stanice a v ulici Spartakiádní u čísla popisného 2046.

Dále jsou v Sokolově nově rozmístěné kontejnery na vysloužilé elektro. Lidé do nich mohou vyhazovat drobné předměty a také baterie či monočlánky. Velké elektrospotřebiče by měly dál končit ve sběrném dvoře.
Kontejnery jsou taktéž v ulici Spartakiádní, na tom samém místě jako nádoby na olej, dále v ulici Švabinského a v ulici Pionýrů před mateřskou školou.

„Věříme, že obyvatelé Sokolova budou nové kontejnery využívat a společně se tak na separaci odpadu podílet. Pokud se sběr osvědčí, bude síť kontejnerů postupně rozšiřována. V dnešní době je více než důležité, abychom správně třídili odpad,“ říká vedoucí majetkového oddělení radnice Alžběta Kubalíková.