Dnes ránov 9.06 hodin byl na operační středisko HZS Karlovarského kraje ohlášen únik čpavku ze 400 kg. zásobníku na zimním stadionu v Ostrově. Naštěstí se jednalo o simulaci, která měla za úkol prověřit připravenost hasičů na havárie tohoto charakteru.

Čpavek (amoniak) je používán jako médium pro přenos tepla ve vysokovýkonných chladících zařízeních, kde je používán v kapalném stavu. Při poruše chladících agregátů nebo při netěsnostech uniká do ovzduší jako toxický, bezbarvý a štiplavý plyn, který při vdechování poškozuje sliznice. To znamená, že používání a skladování většího množství čpavku představuje potenciální zdroj nebezpečí, se kterým musí nejenom provozovatelé, ale i hasiči počítat.

Operační středisko povolalo na místo události profesionální hasiče ze stanice Karlovy Vary, Sokolov a Chemické závody Sokolov, kteří jsou vybaveni pro zásahy na chemické látky speciální technikou. Dále místní dobrovolné hasiče a dobrovolné hasiče z Hájku a Jáchymova. U zimního stadionu, který se nachází na okraji bytové zástavby, se sjela téměř třicítka hasičů se šesti zásahovými cisternami a dvěma speciálními automobily.

Hasiči provedli průzkum a ihned vytvořili kolem místa úniku vodní clonu. Vodníclonou je plynný amoniak z ovzduší převáděn na vodný, zásaditý roztok hydroxidu amonného, který již pro lidi nepředstavuje akutní nebezpečí. Současně hasiči ověřili, zda se na místě havárie nenachází nějaká zasažená osoba. Jednoho člověka skutečně našli a vynesli na volné prostranství. V nástupním prostoru také vytvořili dekontaminační středisko, v tomto případě postačil sprchový kout. Vlastní zásah museli hasiči provádět v izolačních oblecích, které zasahující bezpečně oddělují od okolního agresivního prostředí. Místo zásahu zabezpečovala PČR, což znamená, že byl pro likvidaci havárie aktivován Integrovaný záchranný systém. Vyrozuměn byl i starosta Ostrova a krizový štáb města. Rovněž tak i pracovníci podniku Vodovody a kanalizace.

Po dvou hodinách bylo cvičení ukončeno a hasiči se začali postupně vracet na stanice. Jeho průběh sledovalo několik zkušených hodnotitelů, kteří získali množství poznatků. Tyto poznatky budou předmětem analýz a hodnocení, aby mohly být využity v rámci další odborné přípravy hasičů a při plánování dalších cvičení obdobného charakteru.