Dne 5. prosince se konala mikulášská nadílka.. Mikuláš s andílky a zlými čerty chodili do našich tříd a rozdávali sladké odměny pro žáky, kteří byli celý rok hodní. Zlobiví žáci dostali od čertů cibuli a brambory.

Od 18. prosince probíhal na naší škole Vánoční projekt. Na tento den si žáci připravili vánoční akademii, která proběhla v naší tělocvičně. Jako první nám přišly zatancovat Kačka a její tygřice, slyšeli jsme vánoční koledy a zhlédli jsme břišní tance, jež nacvičila maminka jedné tanečnice, paní Kreysová, za což jí patří poděkování.

Dívky na druhém stupni předvedly módní přehlídku a některé nám i zazpívaly.

Dne 19. prosince byla uspořádána matematická soutěž pro chytré děti. Stejný den jsme si také mohli prohlédnout, jak se vyrábí vánoční ozdoby ze slámy, jak se peče vánoční pečivo, co se dá vyrobit z keramické hlíny a co se dá připravit z chemických látek.

Ve čtvrtek se jednotlivé třídy sešly na svých vánočních besídkách a celý týden byl zakončen pátečním filmovým představením Ratatui.
Závěrem bychom chtěli popřát redakci a čtenářům příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2008.