„Mohu si vybrat, stačí jen chtít– s touto myšlenkou by se mohl ztotožnit každý žák či žákyně, kteří jsou díky své škole zapojeni do projektu s názvem ´Sociální výchova a předprofesní příprava žáků základní školy praktické a základní školy speciální´ a kteří právě díky tomuto projektu navštívili několik odborných učilišť Sokolovska,“ píše do redakce Deníku kolektiv žáků a učitelů ZŠ Praktické a ZŠ Speciální na Sokolovsku.

„Exkurze se konala 15. ledna a byla určena především vycházejícím žákům. Jako první zastávku jsme zvolili obor kuchař – číšník v Sokolově. V odborné učebně žáci zhlédli přípravu učňů na krajskou soutěž. Zvládnout lehký předkrmový salát v časovém limitu za dohledu mistrů a čtyř desítek zvědavců – to byl úkol pro učně, který měl v podvědomí i obhajobu úspěchu tohoto učiliště na soutěži v minulém roce. Prohlédli jsme si i novou kuchyň a jídelnu, ve které učni vykonávají odbornou praxi.

Druhým učebním oborem, který by mohl oslovit především hochy, byl truhlář/ zpracovatel dřeva v Kynšperku nad Ohří. Odborné učebny určené pro praxi učňů jsme si mohli prohlédnout do detailů. Nechyběl ani podrobný výčet všeho základního vybavení, které musí budoucí učeň prvního ročníku mít.
Následovala návštěva oborů, jež jsou opět soustředěny v Sokolově. Kadeřnice, kosmetička, pedikérka, manikérka – vše v provozovně, která je určena pro běžné zákazníky, avšak praxi zde vykonávají výhradně učnice pod vedením a dohledem zkušených mistrových odborného výcviku. Pekař(ka) / cukrář(ka) – zdánlivě jednoduché řemeslo, provoněné cukrem a vanilkou. S vůní i chutí jsme s pravdou namístě, avšak s jednoduchostí to tak jednoduché není. Výtvarná představivost, kreslířské a výtvarné dovednosti, manuální zručnost, přísné dodržování hygieny a znalost převodů jednotek – to vše musí prokázat žák, který by chtěl mít „sladký život“.

Další odborné dílny patřily švadlenám a dámským krejčovým. Zde jsme bohužel nezastihli žádné učnice, neboť se svými modely právě přebíraly 1. cenu na krajské soutěži.

Všechny doposud zmíněné obory sdružuje SŠ živnostenská Sokolov.
Poslední zastávkou byl učební obor obráběč kovů v OU Horní Slavkov. Kromě prohlídky učeben a dílen na odbornou praxi nás zde čekal i velmi chutný oběd a malý dáreček pro každého.

V následujících dnech proběhl rozbor této exkurze v jednotlivých zúčastněných školách. Žáci projevili zájem o některé zhlédnuté obory a uznali, že výběr opravdu mají. Stačí jen chtít.

Na kolektiv žáků a učitelů ZŠ Praktické a ZŠ Speciální z Kraslic, Horního Slavkova a Sokolova čeká v redakci Sokolovského deníku
stokorunová prémie.