„Jde o nácvik mimořádné události, během něhož je nutné prověřit součinnost kraje, Integrovaného záchranného systému, ale také připravenost zdravotnictví kraje v okamžiku, kdy je třeba zachránit životy většího počtu obyvatel,“ uvedl hejtman Josef Novotný, který zároveň předsedá Bezpečnostní radě kraje a je vedoucím štábu.

Mimořádná událost, jež se stala námětem cvičení, měla navodit situaci, kdy došlo v ranních hodinách následkem propylenové havárie II. stupně k rozsáhlému výronu kapalného a plynného propylenu ze zásobníku v areálu Hexion Speciality Chemicals s následným vytvořením oblaku propylenu, který se dostal do oblasti Královského Poříčí. Tam došlo k výbuchu oblaku. Vlivem tlakové vlny výbuchu a následných požárů byly způsobeny velké škody a zranění obyvatelstva. Výbuch s následným požárem druhého kulového zásobníku pak způsobil další škody a zasáhl obytné zóny ve východní části Sokolova.

Cvičnou situací se okamžitě začal zabývat Krizový štáb Karlovarského kraje, jehož zasedání se účastnili zástupci záchranných a bezpečnostních složek včetně armády a společnosti Hexion Speciality Chemicals.

„Areál společnosti má rozlohu více než 803 tisíce metrů čtverečních a zhruba 450 zaměstnanců. Průběžně provádíme potřebná bezpečnostní opatření, aby k nacvičované situaci nedocházelo a pravidelně v součinnosti s hasičským záchranným sborem kraje a podle plánu podnikových antihavarijních cvičení nacvičujeme a prověřujeme připravenost zaměstnanců zabránit vzniku mimořádných událostí podobného druhu,“ uvedl technik požární ochrany společnosti František Štec.

Podle informací ředitele HZS Karlovarského kraje Václava Klemáka by se akce účastnilo 25 jednotek HZS a 18 jednotek dobrovolných hasičů, o pomoc by byly požádány i hasičské sbory okolních krajů. Byl by také aktivován Traumatologický plán kraje a zapojeny nemocnice v regionu. Na místo by krajská nemocnice vyslala 15 lékařů a byla by zvýšena lůžková kapacita nemocnic v Karlových Varech a Chebu. Územní zdravotnická záchranná služba by do akce nasadila 13 posádek, celkem 50 záchranářů a spolupracovala by se záchrankami Ústeckého a Plzeňského kraje a s leteckou záchrannou službou. Policie by měla za úkol v souladu s havarijním plánem řídit a regulovat dopravu především v Sokolově a na okolních příjezdových komunikacích. Zároveň by zajistila hlídky k zabezpečení veřejného pořádku ve městě. Kontaktována by byla také Horská služba ČR a ČČK vzhledem k jejich možnému podílu na záchranných pracích.

Kraj by byl nápomocen všemi prostředky v oblasti zdravotnictví, dopravy a životního prostředí či právních záležitostí. V prostorách krajského úřadu by bylo zřízeno tiskové středisko, které by podávalo informace médiím a rodinným příslušníkům zraněných či obětí.Účastníci zasedání krajského krizového štábu byli srozuměnis tím že by v tomto případě nebyl vyhlášen stav nebezpečí, postupovalo by se tedy podle zákona o Integrovaném záchranném systému.