Projekt „Průtah městem Loket“, který připravuje KVK coby velmi důležitou součást hlavní cyklostezky kraje, má spoustu „třecích ploch“ a zdaleka není definitivně rozhodnuto. Problematikou se bude zabývat i příští investiční komise, doposud se nevyjádřili památkáři, ve hře jsou zájmy různých vlastníků pozemků, zájmy skupin, zájmy obyvatel jednotlivých lokalit… Stavba nebude realizována z prostředků města, přesto má dle mého soudu pro město značný význam. Proto se tak angažuji. Ale k věci. Prašná cyklostezka od Královského Poříčí navazuje u lávky do Sportovní ulice na asfaltovou komunikaci, kterou zamýšlíme prodloužit (přirozeně v asfaltu) podjezdem pod mostem mezi Sportovní a Lužní, a dále namísto nepoužívané páté koleje až k železničnímu tunelu. První myšlenka, kterou jsme se zabývali, uvažovala využití celé koleje včetně průtahu tunelem. Toto řešení je však kvůli stanovisku Českých drah v reálném čase nemožné, proto volíme komplikované řešení na pozemcích Povodí souběžně s kolejí k tunelu. Prašná cyklostezka od Svatošských skal rovněž navazuje na asfaltový povrch Rooseveltovy ulice a končí u mostu k Epiagu. Má-li pokračovat Zahradní ulicí (dle mého optimální řešení) bez křížení s hlavní silnicí, musí dojít k přemostění a použití části ostrova. Ani tento návrh se neobejde bez nesouhlasných stanovisek. Samotné propojení Zahradní ulice s asfaltkou u tunelu, okolo koziček, rovněž necítím asfaltově. Přikláněl bych se však spíše k zámkové dlažbě, a to z důvodů praktických - údržba.

K. Šujan