Množí se stížnosti občanů na údržbu a úklid páteřní cyklostezky, která vede Karlovarským krajem podél řeky Ohře. Na Sokolovsku lidem vadí plné odpadkové koše na odpočivadlech, spadané větve či prorůstající tráva, které cyklistům či in–line bruslařům komplikují jízdu a někdy mohou vést až ke zranění. Obce a města žehrají na to, že musejí údržbu provádět ze svého rozpočtu. Kraj slibuje starostům peníze na úklid cyklostezek pro rok 2011.
„Je smutné, že tato stezka zcela zarůstá, a nepořádek ze stromů a ulámané větve také nejsou důkazem toho, že by se někdo zajímal o úklid,“ rozčiluje se Jan Špán z Citic.

Starosta obce o problému ví a snaží se ho řešit. „Za úklid a údržbu ještě pořád zodpovídá krajský úřad, ten však není schopen tuto záležitost vyřešit už delší dobu. Kraj by velmi rád tuto povinnost přesunul na města a obce, jimž cyklostezka protíná jejich katastrální území, ale ty se tomu přirozeně brání, neboť náklady na údržbu a úklid jsou pro většinu z nich nepřijatelné,“ řekl starosta Citic Josef Sháněl. Jak dále tvrdí, nemají k dispozici žádnou techniku na potřebnou údržbu a úklid. Zaměstnanci úřadu prý uklízejí alespoň odpočinková místa, která jsou v jejich působnosti tři. „Je to dobrovolná iniciativa obce, nikoli její povinnost. Cyklostezka je nová, hezká, ale potřebuje i následný servis a na to jsou třeba finance,“ dodal Sháněl.

S ním souhlasí i další obce. „Je to danajský dar obcím. Jednou za týden vyváží na vlastní náklady obec odpadky. O žádné stížnosti od občanů však nevím,“ uvedla Irena Kárová z Královského Poříčí. Vedení Sokolova zmiňuje předběžnou domluvu s Karlovarským krajem. „Například u páteřní cyklostezky uklízíme intravilán (zastavěná část území obce) my, zbytek Karlovarský kraj,“ řekl starosta Sokolova Karel Jakobec. Úklid prý zajišťují technické služby, a to včetně cyklostezky na koupališti Michal. Kraj o problému ví a s jednotlivými starosty jedná. „Každý úsek se musí řešit individuálně s vedením obcí a měst,“ řekl náměstek hejtmana Petr Navrátil. Co se týče vlastnictví cyklostezek, krajská mluvčí informuje. „Pokud jde konkrétně o cyklostezku ze Sokolova do Kynšperku nad Ohří, je to cyklostezka zbudovaná za státní finance (v rámci programu zahlazování škod po těžbě hnědého uhlí). V současné době zatím probíhá fáze předávání od státu kraji, proces není ukončen. Nicméně platí dohoda mezi obcemi a krajem, že v intravilánu obcí bude udržovat cyklostezky obec sama, v extravilánu (vně hranic obcí) Karlovarský kraj. Obce mohou na údržbu získat peníze v rámci krajského dotačního titulu na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury,“ řekla Jana Pavlíková.

To potvrzuje i náměstek hejtmana. „V návrhu rozpočtu na rok 2011 je zapracována nová položka 200 tisíc korun na údržbu cyklostezky Ohře a kraj počítá, že v budoucnu každoročně prostředky na údržbu cyklostezek vyčlení,“ dodal Navrátil.