Od společného projektu, vybudovat kolem jezera Medard u Sokolova síť cyklostezek, ustoupily obce sdružené v mikroregionu Pod Chlumem. Důvod je prostý. Na realizaci chybějí peníze. Obce totiž nenašly ve svých rozpočtech dostatek financí na spoluúčast, která je nutná při žádání o dotaci. Například Bukovany by musely platit zhruba 1,3 milionu korun. A to si obec v současné době nemůže dovolit.

„Pro nás to nejsou malé peníze. Nyní čekáme, zdali budeme muset vracet dotaci za vybudované chráněné byty pro seniory. To může být až tři miliony. Také jsme nechali opravit opěrnou zeď, která byla v havarijním stavu. To jsou další značné výdaje z rozpočtu,“ nastínil finanční situaci obce starosta Bukovan Miroslav Stropek.

Současně prohlásil, že cyklostezky u Medardu v žádném případě nezavrhuje. „Původně jsme byli rozhodnuti, že do toho určitě půjdeme. Byl to velice dobrý počin. Dnes je projekt pouze odložený. Ne odstrčený. A pokud najdeme finanční prostředky a nebudeme muset žádnou dotaci vracet, tak o celé věci budeme znovu rozhodovat,“ konstatoval. Podle Stropka je navíc nutné dořešit vlastnická práva k pozemkům, přes které by cyklostezky vedly. „Nejsou totiž naše. A pokud tohle není smluvně ošetřeno, tak bychom ani nemohli čerpat žádnou dotaci,“ vysvětlil starosta Bukovan.

I když na původní záměr za 66 milionů korun obce peníze nenašly, Habartov chce realizovat alespoň určitou část. „Částka se sníží na 36 milionů a projekt se oseká jen na úseky kolem Habartova, které se napojí na páteřní cyklostezku, třeba Lítov a muzeum. Žádost nicméně bude podávat mikroregion, ale garantem budeme my,“ sdělil místostarosta Habartova Aleš Plevka.

Své plány má i Chlum Svaté Maří. Ten měl dát na spoluúčast půl milionu. Uvolnit takovou sumu ale v silách obce nebylo. Tak přišla s náhradním řešením. „Společně s Dasnicemi budeme investovat do vytyčení cyklotras za téměř 85 tisíc,“ uvedl starosta Chlumu Svaté Maří Miroslav Hrůza.