Celkem sedm projektů na zahlazení důlních škod v Karlovarském kraji by mělo být letos realizováno ze státních peněz.
„Nejvíce, šedesát devět milionů korun, bude stát další část páteřní cyklostezky podél Ohře ze Sokolova do Kynšperka,“ informovala mluvčí krajského úřadu Andrea Bocková.

Přípravu projektu cyklostezky má na starost sokolovská radnice.
„V současné době už je po výběrovém řízení a firma, která zvítězila, už začala pracovat. Pokud nenastane nějaký vážný problém, mohla by většina této etapy být dokončena ještě v letošním roce,“ upřesnil sokolovský místostarosta Jaromír Dvořák.

Cyklostezka podél Ohře by po dokončení měla spojit Karlovy Vary, Sokolov i Cheb. Na ni pak navazují další regionální cyklostezky a cyklotrasy.
Kromě peněz na cyklostezku letos do kraje poputují z prostředků na zahlazení důlních škod i další finance. Zhruba 20 milionů bude stát revitalizace a odbahnění rybníků a úprava Loučského potoka v Loučkách.

Plánuje se také biologická rekultivace Vintířovského potoka za dvanáct milionů korun, jejíž technická část byla dokončena.
„Financovány z těchto peněz budou rovněž revitalizace toku v Lomnici, úpravy Pstružného potoka v Královském Poříčí, příprava projektové dokumentace k průmyslové zóně u Nového Sedla a obnova silnice ve směru z Božičan na Nejdek, která vyjde na zhruba tři miliony korun,“ doplnil krajský radní pro oblast životního prostředí Luboš Orálek.

V tomto nebo příštím roce by měla být vypsána další výběrová řízení na projekty související se zahlazováním následků těžby.
V Karlovarském kraji jsou naplánovány akce za téměř sto padesát milionů korun.
Podle Orálka bylo z celkové přislíbené částky patnácti miliard korun, vyčleněných pro severozápadní Čechy, dosud vládou uvolněno přes deset miliard korun.