Necelé čtyři kilometry těchto stezek vyjdou na bezmála 32 milionů korun. S financováním pomohou dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a mohou tvořit až 90 procent z uznatelných nákladů.

„V prvním případě je to víceúčelová městská stezka, která propojí dvě městské části, Bohemia a Starou Ovčárnu. Druhá ze stezek spojí Sokolov s Dolním Rychnovem a nahradí současnou komunikaci pro pěší, která je v nevyhovujícím stavu,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka. Druhá z výše jmenovaných povede za areálem gymnázia a po průtahu Chebskou ulicí. V rámci stavby budou vybudována stání pro kola u škol a sídel firem na trase, dále bude provedena výměna dvou autobusových přístřešků za nové, bude vyřešeno nasvětlení přechodů a vybudování přechodu nového v blízkosti okružní křižovatky.

Cyklostezky umožní lidem dojíždět bezpečně na kolech do práce, mladým do škol anebo za jinými službami, takže jsem pro,“ říká jeden z oslovených cyklistů Karel Mlejnský. V projektu je pamatováno i na chodce, proto jsou cyklostezky připravovány jako společné pro pěší a cyklisty. Víceúčelová městská stezka Bohemia – Stará Ovčárna propojí dvě důležité části města Sokolov, které v tuto chvíli postrádají jakékoliv přímé napojení, vyjma silnic pro auta. Cyklostezka povede k chemickým závodům ulicemi Tovární, Mičurinova, podél zahrad do Těšovic, překříží ulici K. H. Borovského a dále M. Majerové a Švabinského. Poté přes Lobezský potok na Starou Ovčárnu.