Získat výpis z rejstříku trestů nebo z katastrální mapy je nyní o hodně jednodušší. Na počkání tyto informace poskytnou i pracovníci Městského úřadu v Horním Slavkově, a nebude nutné jezdit do Sokolova. Slavkov se totiž zapojil do projektu Czech Point, který umožňuje okamžitě vyřídit žádosti o ověřené výstupy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.

„Czech Point je dostupný obyvatelům v recepci městského úřadu a na správním odboru. Už normálně funguje,“ vzkázala obyvatelům města starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová.

Počítá se rovněž s rozšířením služeb tohoto systému, například o výpis z karty řidiče a zjištění trestných bodů za dopravní přestupky. I tyto informace je zatím možné získat jen na Městském úřadě v Sokolově.

Cílem projektu je možnost poskytnout a ověřit z jednoho místa data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.
Kromě Slavkova se do projektu Czech Pointu zapojily také radnice v Březové, Chodově a Kraslicích. Program je dostupný také na poště v Sokolově či na Krajském úřadě Karlovarského kraje.