Zakládání černých skládek je tam pravidelným koloritem. Byty patří soukromému majiteli. Přilehlé pozemky, na kterých byla černá skládka, jsou města. Lidé se obávají, aby se tam během pár týdnů opět neobjevila a nedělala ostudu. Vadí jim například i suť, která na místě zůstala. Zajímají se také o to, proč už tam město nerealizuje některý ze svých plánů.

"Město Sokolov odkoupilo chátrající areál bývalého depa s úmyslem zde vytvořit něco nového a přínosného pro obyvatele a nyní se intenzivně pracuje na projektu využití lokality pro průmyslovou zónu a parkoviště. Toto však bude vyžadovat mnoho finančních zdrojů a tak je snahou města Sokolov získat na revitalizaci dotace. Pokud by došlo ke kompletnímu odstranění zde stojících budov, mohlo by si město Sokolov zavřít jednu z cest k možným dotacím. Byť to na první pohled může vypadat tak, že se v dané lokalitě nic neděje, není tomu tak," tlumočí názor vedení města jeho mluvčí Vladimír Meluzín.

Dále se podle něj zpracovává se projektová dokumentace, jsou vyřizována potřebná povolení, v letošním roce byla podána předběžná žádost o dotaci a probíhá hledání dalších zdrojů financování tak, aby realizace této akce takzvaně nespolkla velkou část finančních prostředků města a mohlo se tak i nadále investovat do oprav silnic, chodníků, škol, školek.

Novými opatřeními budou neustálý kamerový dohled, pokuty vymáhané ze sociálních dávek či zaměstnanec přímo bydlící v této sociálně vyloučené lokalitě, který bude placen za udržování pořádku nejen v místě, ale i na nedaleké cyklostezce. Pokud se osvědčí, pracovní místo mu zůstane i nadále.

„Při kontrole se zjistilo, že většina nájemníků není uvedena v nájemních smlouvách a tudíž za ně nejsou odváděny místní poplatky za svoz odpadu. Počet odpadových nádob neodpovídá faktickému počtu osob žijících v bytech. Všichni nájemníci byli upozorněni, že od letošního ledna je povinností městského úřadu informovat úřad práce o uložených nezaplacených pokutách, a úřad práce poté musí provádět srážky z čerpaných dávek na úhradu pokut,“ uvedl velitel strážníků Petr Kubis.

Pro město však neexistuje mnoho nástrojů, jak problémy související s vyloučenými lokalitami řešit. "Nicméně coby místopředsedkyně Podvýboru pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu, jehož vznik jsem na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky iniciovala, dělám vše, co je v mých silách pro to, aby se situace změnila," tvrdí starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Před rokem město odvezlo z Nádražní ulice 14 kontejnerů odpadu poté, co městská policie organizovala úklid veřejného prostranství a zapojila do něho místní obyvatele. Pořádek ale vydržel jen několik měsíců.

„Umístili jsme v Nádražní ulici kameru a v řadě případů řešili zakládání černé skládky místními obyvateli pokutami nebo oznámením ke správnímu orgánu. Do Nádražní ulice se budeme vracet často. Město využije všech možností, aby byli za opakované porušování zákonů potrestáni všichni, kteří se ho dopouštějí. A to i včetně rodičů, kteří se řádně nestarají o své děti,“ dodal Kubis.